مراسم قصه گویی در کتابخانه طریق القدس

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در هفته دوم دی ماه برنامه‌های متنوع فرهنگی را برگزار می‌کند.

کتابخانه طریق القدس شهرستان دشت آزادگان، میزبان حضور کلیه کودکان برای مراسم قصه‌گویی خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مراسم پنج شنبه، ۹ دی‌ماه، ساعت 9 صبح به کتابخانه طریق القدس واقع در شهربستان از توابع شهرستان دشت آزادگان مراجعه کنند.

روی خط فرهنگ