نشست "یکشنبه های ملی"

نشست "یکشنبه های ملی" برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست "یکشنبه های ملی" با حضور غلامحسین ابراهیمی دینانی، اکبر ثبوت، هادی عالم زاده، نوراله مرادی ساعت 11:00 روز یکشنبه 23 دی ماه 1397 در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، کتابخانه ملی

روی خط فرهنگ