شب شعر "شیوایی و شیدایی" به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

شب شعر "شیوایی و شیدایی" به مناسبت روز بزرگداشت حافظ  برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، شب شعر "شیوایی و شیدایی" به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شنبه 21 مهر1397 ساعت 17 در فرهنگسرای شفق برگزار می شود. 

بخش اول این برنامه به سخنرانی پرستو یمینی درخصوص اشعار حافظ و بررسی آن اختصاص دارد و در بخش دوم شاعران به شعر خوانی می پردازند.

نشانی: خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 21 بوستان شفق، فرهنگسرای شفق

 

روی خط فرهنگ