نقد و بررسی کتاب « فلسفه‌ی قاره‌ای و فلسفه‌ی دین»

نقد و بررسی کتاب « فلسفه‌ی قاره‌ای و فلسفه‌ی دین» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن  ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «فلسفه‌ی قاره‌ای و فلسفه‌ی دین» اختصاص دارد که با حضور دکتر بابک عباسی، دکتر میثم سفیدخوش و محمدابراهیم باسط در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

نشانی:  خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم، شهرکتاب بخارست 

روی خط فرهنگ