یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی

یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 15:30 در سرای کتاب برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک 1080، طبقه منهای2، سرای کتاب

روی خط فرهنگ