نشست معرفی و بررسی کتاب «زیباشناسی و هنر»

نشست معرفی و بررسی کتاب «زیباشناسی و هنر» بررسی می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «زیباشناسی و هنر» باحضور محمود بهفروزینویسنده کتاب، محمد حسین ساکت و جمشید کیانفر چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 16:00 تا 18:00 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک2، سرای اهل قلم 

روی خط فرهنگ