نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ»

نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ» با حضور حسن حضرتی، زهیر صیامیان، محمد غفوری و ابراهیم موسی پور چهارشنبه اول اسفند 1397ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نشانی: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک2، سرای اهل قلم

روی خط فرهنگ