نشست معرفی و بررسی کتاب «استبداد منور در مطبوعات ایران1296-1304»

نشست معرفی و بررسی کتاب «استبداد منور در مطبوعات ایران1296-1304» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «استبداد منور در مطبوعات ایران1296-1304» اثر حسن رجبی فرد با حضور نویسنده و رضا بیگدلو و علیرضا ملایی توانی دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 16:00 تا 18:00 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک2، سرای اهل قلم

روی خط فرهنگ