نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان»

نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان» ترجمه مهران ارزنده  با حضور محمود جعفری دهقی، طهمورث ساجدی صبا، سید سعید فیروزآبادی یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 15:00 تا 17:00 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک2، سرای اهل قلم

روی خط فرهنگ