معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی»

معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی» نوشته یحیی جهانگیری با حضور نویسنده کتاب و حامد رستمی نجف آبادی و محمد حسین مختاری؛  چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 14:00 تا 16:00 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک2، سرای اهل قلم

روی خط فرهنگ