معرفی و بررسی کتاب« زندگی و آثار جبار باغچه بان»

معرفی و بررسی کتاب« زندگی و آثار جبار باغچه بان» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، معرفی و بررسی کتاب« زندگی و آثار جبار باغچه بان» به کوشش منوچهر اکبرلو، با حضور منوچهر اکبرلو، اردشیر صالح پور و راضیه قلی پور، دوشنبه 21 آبان 1397 از ساعت 16:00 تا 18:00 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک2، سرای اهل قلم

روی خط فرهنگ