سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «کسب و کار داده محور در اقتصاد دیجیتال»

سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «کسب و کار داده محور در اقتصاد دیجیتال» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «کسب و کار داده محور در اقتصاد دیجیتال» سخنران دکترمصطفی امینی یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 10 تا 12 در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، ساختمان آرشیو ملی ایران

روی خط فرهنگ