سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «کتابخانه داده محور»

سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «کتابخانه داده محور» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «کتابخانه داده محور» سخنران دکتر مهرناز خراسانچی یکشنبه 6 آبان 1397 ساعت 10 تا 12در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

نشانی: تهران، بزگراه حقانی، ساختمان آرشیو ملی ایران

روی خط فرهنگ