سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «سیاستگذاری برای داده های باز»

سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «سیاستگذاری برای داده های باز» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «سیاستگذاری برای داده های باز» با سخنرانی دکتر مهدی ثنایی یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 10 تا 12 در مرکز آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.

ورود برای عموم آزاد است

نشانی: تهران، بزگراه حقانی، ساختمان آرشیو ملی ایران

روی خط فرهنگ