سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، «داده های باز، چیستی و چرایی»

سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، ، «داده های باز، چیستی و چرایی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال، ، «داده های باز، چیستی و چرایی» با سخنرانی دکتر مهدی ثنایی یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 10 تا 12  در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، ساختمان آرشیو ملی ایران 

روی خط فرهنگ