مراسم یادمان "کی عطا طاهری بویر احمدی"

مراسم یادمان "کی عطا طاهری بویر احمدی" برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، مراسم یادمان "کی عطا طاهری بویر احمدی" روز یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:00 در سرای کتاب خانه کتاب برگزار می‌شود.

نشانی: خیابان انقلاب، بین فلسطین  و برادران مظفر جنوبی، پلاک 1080، خانه کتاب، طبقه منهای2، سرای کتاب

روی خط فرهنگ