دیدار با نویسنده رمان«راز آهو»

دیدار با نویسنده رمان«راز آهو»  برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، دیدار با نویسنده رمان«راز آهو» نوشته "نسیم خلیلی " با حضور نویسنده و مهمانان ویژه علی الله سلیمی، مهرانگیز اشراقی و فروه موسوی پنجشنبه 27 دی ماه 1397 ساعت 12:30 تا 15:00 در انجمن حامی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان سپند، پلاک 20، ساختمان شماره 32، واحد3، انجمن حامی

روی خط فرهنگ