دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نقد و بررسی رمان «دروازه مردگان؛ قبرستان عمودی»

نقد و بررسی رمان «دروازه مردگان؛ قبرستان عمودی»

نقد و بررسی رمان «دروازه مردگان؛ قبرستان عمودی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نقد و بررسی رمان «دروازه مردگان؛ قبرستان عمودی» نوشته حمیدرضا شاه آبادی با حضور نویسنده و منتقدان جمال الدین اکرمی و مصطفی علیزاده دوشنبه 30 مهر1397 ساعت 17:00…

روی خط فرهنگ