یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان»

نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان»

نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی«خاطرات کارل بروکلمان» ترجمه مهران ارزنده  با حضور محمود جعفری دهقی، طهمورث ساجدی صبا، سید سعید فیروزآبادی یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 15:00 تا 17:00 در…

دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب« حقوق شهروندی کودکان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک»

نشست معرفی و بررسی کتاب« حقوق شهروندی کودکان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک»

نشست معرفی و بررسی کتاب« حقوق شهروندی کودکان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب« حقوق شهروندی کودکان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک» با حضور سعدا عباسی، هدی غفاری،…

روی خط فرهنگ