سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
معرفی و بررسی کتاب «دروازه مردگان، قبرستان عمودی»

معرفی و بررسی کتاب «دروازه مردگان، قبرستان عمودی»

معرفی و بررسی کتاب «دروازه مردگان، قبرستان عمودی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، معرفی و بررسی کتاب «دروازه مردگان، قبرستان عمودی» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، با حضور نویسنده اثر و شهرام اقبال زاده و محمدرجبی و ملیسا معمار سه شنبه 22 آبان…

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی»

معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی»

معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی» نوشته یحیی جهانگیری با حضور نویسنده کتاب و حامد…

روی خط فرهنگ