پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
دیدار و گفتگو با محمد رضا مرعشی پور در پنجشنبه صبح های بخارا

دیدار و گفتگو با محمد رضا مرعشی پور در پنجشنبه صبح های بخارا

دیدار و گفتگو با محمد رضا مرعشی پور در پنجشنبه صبح های بخارا برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، دیدار و گفتگو با استاد مرعشی  در ساعت9 صبح پنجشنبه 2 اسفند 1397 در خانه گفتمان (وارطان) برگزار می شود.


محمدرضا مرعشی پور متولد شوشتر است در سال…

روی خط فرهنگ