دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب «خلیج فارس»

نشست معرفی و بررسی کتاب «خلیج فارس»

نشست معرفی و بررسی کتاب «خلیج فارس» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «خلیج فارس»اثر جواد نوروزی دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 16 تا 18 با حضور نویسنده و محمود جعفری دهقی، طهمورث ساجدی، محمدرضا سحاب، محمدعلی سیفی، جمشید…

روی خط فرهنگ