یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب "شرح مشکلات القانون"

نشست معرفی و بررسی کتاب "شرح مشکلات القانون"

نشست معرفی و بررسی کتاب "شرح مشکلات القانون" برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب "شرح مشکلات القانون" تألیف فخرالدین محمد بن عمر الرازی به تصحیح و تحقیق دکتر نجفقلی حبیبی با حضور غلامرضا جمشید نژاد اول، نجفقلی حبیبی،…

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی مباحث نظری، روش شناسی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی مباحث نظری، روش شناسی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی مباحث نظری، روش شناسی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی مباحث نظری، روش شناسی» نوشته فائزه توکلی، ابوالفضل حسن آبادی و عبدالرحمن حسنی فر یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت…

روی خط فرهنگ