پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
دیدار و گفتگو با "اورس گوسکن" در پنجشنبه صبح های بخارا

دیدار و گفتگو با "اورس گوسکن" در پنجشنبه صبح های بخارا

دیدار و گفتگو با "اورس گوسکن" در پنجشنبه صبح های بخارا برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، دیدار و گفتگو با "اورس گوسکن"  پنجشنبه  18 بهمن 1397 ساعت 9 با حضور محمد منصور هاشمی در خانه وارظان برگزار می شود.

دکتر اورس گوسکن محقق علوم اسلامی،…

روی خط فرهنگ