چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب «نوسازی و جامعه ایلی؛ بویر احمد در دوره پهلوی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «نوسازی و جامعه ایلی؛ بویر احمد در دوره پهلوی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «نوسازی و جامعه ایلی؛ بویر احمد در دوره پهلوی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «نوسازی و جامعه ایلی؛ بویر احمد در دوره پهلوی» روزچهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 16:00 تا 18:00 با حضور کاوه بیات،…

روی خط فرهنگ