سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب «اغذیه در طب اسلامی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «اغذیه در طب اسلامی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «اغذیه در طب اسلامی» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «اغذیه در طب اسلامی» با حضور "یولیا مولر" نویسنده کتاب سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 10:00 تا 12:00 در پژوهشکده تاریخ علم برگزار…

روی خط فرهنگ