یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
نشست تخصصی زبان کاران؛ معرفی و بررسی کسب و کارهای زبان محور

نشست تخصصی زبان کاران؛ معرفی و بررسی کسب و کارهای زبان محور

نشست تخصصی زبان کاران؛ معرفی و بررسی کسب و کارهای زبان محور برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست تخصصی زبان کاران؛ معرفی و بررسی کسب و کارهای زبان محور با حضور شرکت طراحی فونت مریم یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 16:00 تا 18:00 در سرای اهل قلم…

روی خط فرهنگ