دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی

یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی

یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، یادمان ناشر و واقف کتاب محمد رمضانی دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 15:30 در سرای کتاب برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک…

چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ»

نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ»

نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست معرفی و بررسی کتاب «رویارویی با منابع؛ راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ» با حضور حسن حضرتی، زهیر صیامیان، محمد غفوری و ابراهیم موسی پور…

روی خط فرهنگ